KLS Grafisk Hus A/S

Jernholmen 42 A
2650 Hvidovre
36342900
KLS Grafisk Hus blev Danmarks første CO2-neutrale trykkeri 1. januar 2009.

KLS Grafisk Hus vandt strategiprisen ved Climate Cup 2008.

KLS Grafisk Hus arbejder aktivt med holdningspåvirkning af leverandører, samarbejdspartnere og kunder i den fælles kamp for at nedbringe CO2-udledningen og begrænse den globale opvarmning.

KLS Grafisk Hus er certificeret til Svanemærket, som sikrer miljøvenlig produktion, FSC-mærket, som sikrer bæredygtig skovdrift, og Klimamærket fra CO2focus, som sikrer, at tryksagen er klimaneutral.

KLS Grafisk Hus er som den første industrivirksomhed i Danmark optaget i FN's klimaneutrale Netværk, og KLS Grafisk Hus er en del af DONG Energy's klimapartnerskaber, som tæller en række af de toneangivende virksomheder og kommuner i Danmark, der gør noget aktivt for klimaet.

KLS Grafisk Hus løser alle opgaver inden for grafisk produktion, såsom magasiner, årsberetninger, kataloger, brochurer, bøger, plakater, flyers, udstillingssystemer, bannere, skilte, storformatsprint m.m. Produktionen foregår under samme tag, da vi både layouter, trykker, printer, bogbinder og adresserer. Det giver korte produktionstider og præcis kommunikation.

Endvidere rådgiver vi og håndterer distribution og pakning via KLS PortoService, og pga. den store volumen opnår vores kunder landets laveste priser.
 

KLS Grafisk Hus A/S er KLIMA+ Virksomhed

Som KLIMA+ Virksomhed arbejder virksomheden efter en af Grønne Erhvervs tjeklister.

Grønne Erhverv | Teknik og Miljøforvaltningen | Kalvebod Brygge 45 | Postbox 259 | 1502 København V | groenneerhverv@tmf.kk.dk